Asset Publisher Asset Publisher

Planowana rozbiórka pomników na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pismo Wojewody Świętokrzyskiego i interpretacje historyczne obiektów przez Instytutu Pamięci Narodowej, Nadleśnictwo Ostrowiec Św informuje, że do dnia 31 marca 2018 r . dokona usunięcia dwóch obiektów:
- pomnika poświęconego działaczom Gwardii Ludowej w miejscowości Małachów,
- pomnika upamiętniającego potyczkę oddziału AL z Niemcami w miejscowości Janik /Kolonia Inwalidzka.