Asset Publisher Asset Publisher

Rocznica Powstańczej bitwy pod Jeziórkiem

W 154 rocznice bitwy pod Jeziórkiem w dniu 6 maja na Polanie im. Dionizego Czachowskiego odbyła się uroczystość patriotyczno – religijna z udziałem leśników oraz społeczności lokalnej.

Uroczystą mszę polową odprawił kapelan Nadleśnictwa ksiądz kanonik Dariusz Kowalski proboszcz parafii Świętego Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Adam Podsiadło powitał biorących udział w uroczystości oraz przedstawił historię miejsca w którym się ona odbywa.

Postać Dionizego Czachowskiego przybliżył emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Jan Chryzostom Czachowski potomek bohatera Powstania Styczniowego. Głos także zabrał Senator RP Jarosław Rusiecki przedstawiając przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego i jego następstwa.

Następnie nastąpiło złożenie wiązanek przez Parlamentarzystów : Senatora Jarosława Rusieckiego Posłów na Sejm RP Krzysztofa Lipca oraz Dariusza Bąka, przedstawicieli Powiatu Ostrowieckiego, ościennych gmin, organizacji patriotycznych i   leśników.

Uroczystość zakończyła się powstańczym ogniskiem z udziałem wszystkich uczestników.