Wydawca treści Wydawca treści

nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Ostrowiec Św. w 2017 roku, na mocy porozumień zawartych  z trzema Starostami prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi na łącznej powierzchni  14 156 ha z czego :

- w powiecie Ostrowieckim            - 4732 ha

- w powiecie Opatowskim              - 8794 ha

- w powiecie Sandomierskim        - 630 ha

 

Zadania z tego  tytułu wykonuje trzech specjalistów d/s lasów niepaństwowych:

- Piotr Grabowski     tel. 668 305 480

- Piotr Sawicki          tel. 606 332 162 9 (zastępuję chorego Roberta Piaseckiego)

- Robert Piasecki     tel.606 340 687 (obecnie na zwolnieniu lekarskim)

 

Specjaliści d/s. lasów niepaństwowych przyjmują interesantów :

1.    w biurze Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski

w poniedziałek w godz. 700 - 1300 Przyjmowani będą także interesanci z terenu Gminy Waśniów. (Panowie: P. Grabowski, P. Sawicki),

2.    w Urzędzie Gminy Ćmielów we wtorek w godz. 800 - 900                                                     

(Pan Piotr Grabowski),

3.    w Urzędzie Gminy Ożarów we wtorek w godz. 1000 -1300                                                   

(Pan Piotr Grabowski),

4.    w Urzędzie Gminy Sadowie w drugi czwartek miesiąca w godz. 700 - 900   

(Pan Piotr Grabowski),

5.    w Urzędzie Gminy Tarłów we wtorek w godz. 700 - 1200                                                   

(Pan Piotr Sawicki),

6.    w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 800 - 1000

(Pan Piotr Sawicki),

7.    w Urzędzie Gminy Lipnik w trzeci piątek miesiąca w godz. 1000 -1200 

(Pan Piotr Grabowski),  

8.    w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów w trzeci piątek miesiąca w godz. 700 - 900  

Przyjmowani będą także interesanci z terenu Gminy Iwaniska.      

(Pan Piotr Grabowski),

9.    w Urzędzie Gminy Baćkowice w drugi czwartek miesiąca w godz. 1000 - 1200 

(Pan Piotr Grabowski),